Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/12/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στα πλαίσια του έργου Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΚ: 80683) με φορέα χρηματοδότησης ΥΠΠΕΘ. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:78ΕΒ469Β7Θ-ΓΙΒ, 62Ε0469Β7Θ-ΛΩ0).

 

Έργο: 
80683
Υπεύθυνος: 
Γ. Αγγελόπουλος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2018 - 12:00μμ