Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δέκα εφτά (17) κεντρικών μονάδων υπολογιστών για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την προμήθεια δέκα εφτά (17)  κεντρικών μονάδων υπολογιστών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΣΜΕΔΕ και ΚΩΔ. 37070200»

Έργο: 
37070200
Υπεύθυνος: 
Ανυφαντής Νικόλαος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 16 Μάρτιος 2018 - 12:00μμ