Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλίας κενού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  αντλία κενού, στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΥΔ9469Β7Θ-ΒΕΞ)

Έργο: 
80596
Υπεύθυνος: 
Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 2 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ