Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αντλία κενού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί μια αντλία κενού στο πλαίσιο του έργου «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών και ΦΚ 80596» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: 6ΥΔ969Β7Θ-ΒΕΞ).

Έργο: 
80596
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 17 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ