Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της «5ης Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018», Επιτροπή Ερευνών, Πανεπιστήμιο Πατρών (19/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί αναμνηστικά δώρα που θα χρησιμοποιηθούν στην «5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2018»  για διάθεση προς τους επισκέπτες, εθελοντές και ομιλητές  της Έκθεσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ  και Διασύνδεση Έρευνας – Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητα και ΚΩΔ. 80363»

Έργο: 
80363
Υπεύθυνος: 
Δημοσθένης Πολύζος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 23 Μάρτιος 2018 - 12:00μμ