Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προμηθευτεί αναλώσιμα υπολογιστών στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ με ΚΩΔ. 37070100»

Έργο: 
37070100
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 - 10:00πμ