Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου “Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters” (2De4P), Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο  Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, στο πλαίσιο του έργου “Development and Demonstration of a Photocatalytic Process for removing Pathogens and Pharmaceuticals from wastewaters” (2De4P), στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών - Αριθμός Έργου: 889», με Ε/Υ τον κ. Φροντιστή Ζαχαρία & Φ.Κ 80801 που χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΨΛΕΛ469Β7Θ-33Ι).

Έργο: 
80801
Υπεύθυνος: 
Ζ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ