Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής στα πλαίσια του έργου Φ.Κ. 80460 με τίτλο  «Η απολιποπρωτεΐνη Α2 στη ρύθμιση της λειτουργικότητας της HDL και της ομοιόστασης των τριγλυκεριδίων του αίματος» με φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (ΑΔΑ:6Ω0Ρ469Β7Θ-2ΒΡ).

 

Έργο: 
80460
Υπεύθυνος: 
Κ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019 - 1:00μμ