Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου «Αποκρυπτογραφώντας την μικροβιακή μαύρη ύλη με την γονιδιωματική ενός κυττάρου: η περίπτωση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού (DaMaSC) – ΦΚ: 80469» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΘΨΣ469Β7Θ-ΤΗ1)

Έργο: 
80469
Υπεύθυνος: 
Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ