Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη των συμβιωτικών βακτηρίων των αφίδων με τη χρησιμοποίηση ομικών τεχνολογιών με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων ελέγχου που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον ΦΚ: 80470» (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:783Η469Β7Θ-75Π)

 

Έργο: 
80470
Υπεύθυνος: 
Γ. ΤΣΙΑΜΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ