Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (30/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προμηθευτεί  αναλώσιμα, στο πλαίσιο του έργου έργου «Επιφανειακά τροποποιημένα με φυλλικό οξύ, μαγνητικά πυκνής διάταξης νανοσωματίδια δοξορουμπικίνης για την στοχευμένη θεραπεία καρκινικών όγκων που υπερεκφράζουν τον υποδοχέα του φυλλικού οξέος», ΦΚ 80611 (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:7ΝΟ4469Β7Θ-0ΚΔ)

 

Έργο: 
80611
Υπεύθυνος: 
Κ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 6 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ