Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα, που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογίας στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης γεννητόρων και παραγωγής γόνου μαγιάτικου (Seriola dumerili)», ΦΚ: 80894 με φορέα χρηματοδότησης Ευρωπαϊκοί (ΕΤΠΑ) και εθνικοί πόροι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80894
Υπεύθυνος: 
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 24 Ιούνιος 2020 - 2:00μμ