Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστήριου Χημείας Νανοδομημένων Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (25/05/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Χημείας Νανοδομημένων Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στα πλαίσια του έργου Graphein ‘’Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το Γραφένιο’’ ΦΚ:80529 με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80529
Υπεύθυνος: 
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 1 Ιούνιος 2020 - 2:00μμ