Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Χημείας Νανοδομημένων Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο Χημείας Νανοδομημένων Υλικών του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών στα πλαίσια του έργου Graphein’Ανάπτυξη υδατικών αγώγιμων μελανιών βαθυτυπίας-φλεξογραφίας με βάση το Γραφένιο ΦΚ:80529’’ με φορέα χρηματοδότησης ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. (ΑΔΑ:6ΒΥ7469Β7Θ-0Ξ5).

 
Έργο: 
80529
Υπεύθυνος: 
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 - 12:00μμ