Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (10/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν στο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων  Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου «H2020-FETOPEN-2016-2017 (736299): LMCat  Development of continuous two-dimensional defect-free materials by liquid-metal catalytic routes  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 6ΕΔΣ469Β7Θ-6ΔΒ).

Έργο: 
57530000
Υπεύθυνος: 
ΓΑΛΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 - 12:00μμ