Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ξύλινης κατασκευής στο πλαίσιο της Έκθεσης PATRAS IQ 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών (27/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση της κατασκευής εξήντα έξι (66) ξύλινων περιπτέρων καθώς και στη διαμόρφωση και στην αποψίλωση αυτών στο πλαίσιο της 6ης Έκθεσης Καινοτομίας Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ 2019 στις 12-14 Απριλίου 2019 στον Νότιο Λιμένα Πατρών, Τερματικό Σταθμό Β1, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης «Διοργάνωση της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Patras IQ” και Διασύνδεση Έρευνας – Καινοτομίας με την Επιχειρηματικότητας» με κωδικό προγράμματος 80363 και φορέα χρηματοδότησης τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Patras IQ ήτοι: 1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, 2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, 3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 4. Πανεπιστήμιο Πατρών, 5. Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, 6. Επιμελητήριο Αχαΐας, 7. Τεχνολογικό, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας. (ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: Ψ7ΒΣ469Β7Θ-ΤΟ0)

Έργο: 
80363
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 5 Μάρτιος 2019 - 12:00μμ