Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συν-συγγραφής σχεδίου για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών συν-συγγραφής σχεδίου δράσης για τον τύπο οικοτόπου 2250 (Παράκτιες θίνες με Juniperus spp.) που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας, στο πλαίσιο του έργου 80322 (LIFE IP 4 NATURA: Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση ων περιοχών του δικτύου Νatura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα) με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΕΗΠ469Β7Θ-ΚΧ9)

Έργο: 
80322
Υπεύθυνος: 
Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018 - 2:00μμ