Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή στο πλαίσιο του προγράμματος «PLATFORM και ΚΩΔ. 53190000»

Έργο: 
PLATFORM και ΚΩΔ. 53190000
Υπεύθυνος: 
Βασίλης Κωστόπουλος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 27 Φεβρουάριος 2018 - 12:00μμ