Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών (01/11/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών μετρήσεων αποτελεσματικής θωράκισης κυκλικών δοκιμίων από σύνθετα υλικά, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D4935, που θα χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχα πειράματα για σύνθετα υλικά στα πλαίσια του έργου 51950000-ΦΚ D716/EVOLUTION (314744) (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΨΘΧΦ469Β7Θ-Θ03)

Έργο: 
51950000
Υπεύθυνος: 
Γ. ΛΑΜΠΕΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 8 Νοέμβριος 2018 - 12:00μμ