Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Σπουδαστήριου Τεχνικής της Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/05/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει την διαδικασία οικονομικού ελέγχου και πιστοποίησης των δαπανών που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου “ Decentralised Composting in Small Towns "DECOST”, με Φ.Κ.: 80934 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος «ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme” 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/05/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
80934
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 - 2:00μμ