Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Τεχνικής των Μεταφορών και Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (07/02/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας παροχής εστίασης που θα διατεθεί στο Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών και Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια της εναρκτήριας συνάντησης εργασίας του έργου BLUEfasma - Empowering innovation capacity of SMEs, maritime clusters and networks in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture – Φ.Κ.: 81119 με φορέα χρηματοδότησης το INTERREG MED Programme κατά 85% και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 15%.

(ΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:ΨΠΒ1469Β7Θ-ΩΟΙ ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/02/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.

Έργο: 
81119
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020 - 2:00μμ