Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επιμέλειας δημιουργικού, και προμήθειας ειδών ψηφιακών εκτυπώσεων και κατασκευών στο πλαίσιο της Έκθεσης PATRAS IQ 2019, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται  να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών επιμέλειας δημιουργικού, και προμήθειας ειδών ψηφιακών εκτυπώσεων και κατασκευών για τις ανάγκες της 6ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ PATRAS IQ 2019 ΣΤΙΣ 12-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ στα πλαίσια του έργου «80364: Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ» που χρηματοδοτείται από το διάφορους ιδιώτες

Έργο: 
80364
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 18 Μάρτιος 2019 - 9:00πμ