Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτυπώσεων, Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών εκτυπώσεων των πρακτικών στο πλαίσιο του συνέδριου «ΕΝΔΟΡΑΜΑ» για το Τμήμα της Ιατρικής με κωδικό προγράμματος 40910000 και φορέα χρηματοδότησης διάφορους ιδιώτες.

Έργο: 
40910000
Υπεύθυνος: 
Κ. ΜΑΡΚΟΥ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 25 Ιανουάριος 2019 - 10:00πμ