Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του Τομέας Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας που θα χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση συνεδρίου στα πλαίσια του έργου 80584: CONFERENCE GRAVITATIONAL WAVES, BLACK HOLES AND FUNDAMENTAL PHYSICS με φορέα χρηματοδότησης COST.   (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:6ΣΥΣ469Β7Θ-6ΟΥ).

Έργο: 
80584
Υπεύθυνος: 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ