Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για την κατασκευή πυράντοχης θύρας κλιβάνου  και στην  διεξαγωγή δύο (2) δοκιμών πυρός στα πλαίσια του έργου «ΤΣΜΕΔΕ με ΚΩΔ. 37061800»

Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2018 - 12:00μμ