Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή Ταχυδρομικών υπηρεσιών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/02/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και ΚΩΔ. 52018»

Έργο: 
52018
Υπεύθυνος: 
Δημοσθένης Πολύζος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 - 2:00μμ