Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή φωτογραφικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Σπουδαστήριου Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών , Πανεπιστήμιο Πατρών (25/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών φωτογραφικής κάλυψης & λήψης στιγμιότυπων βίντεο για τη δημιουργία βίντεο TEASER του Συνεδρίου International Conference in Management of Accessible Underwater Cultural and Natural Heritage Sites: “Dive in Blue Growth”, που θα χρησιμοποιηθούν από το Σπουδαστήριο Τεχνικής των Μεταφορών & Κυκλοφορίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα πλαίσια του έργου Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean – BLUEMED με φορέα χρηματοδότησης το INTERREG MED Programme ΦΚ: 57510000. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:9ΡΡΗ469Β7Θ-66Ι ).

Έργο: 
57510000
Υπεύθυνος: 
Γ. Στεφανίδης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 - 2:00μμ