Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή διαδικτυακής/για κινητά εφαρμογής για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/01/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Εφαρμογή (διαδικτυακή/για κινητά) παρουσίασης μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθεί στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής στα πλαίσια του έργου THERMI-AIR (ΦΚ: 80640) με φορέα χρηματοδότησης το Δήμο Θέρμης. (ΑΔΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:ΩΘΙ2469Β7Θ-ΙΚΤ).

Έργο: 
80640
Υπεύθυνος: 
Α. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019 - 12:00μμ