Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τριών (3) μικροσκοπιών, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/03/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρώνπροτίθεται να προβεί στην ανάθεση  τριών (3) πολωτικών πετρογραφικών διοπτρικών μικροσκοπίων διερχόμενου φωτισμού που θα εγκατασταθούν και θα χρησιμοποιηθούν στο Εργαστήριο του Τμήματος Γεωλογίας στα πλαίσια του έργου «80109: ΕΣΟΔΑ 80041 _ ΠΜΣ ΤΕΕΑΠΗ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»

 

Έργο: 
80109
Υπεύθυνος: 
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 2 Απρίλιος 2019 - 12:00μμ