Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση του έργου «GRASPINO», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (15/05/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την εξωτερική αξιολόγηση του έργου «GRASPINO» στα πλαίσια του έργου «GRASPINNO με ΚΩΔ. 57120000»

 

 

Έργο: 
57120000
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 22 Μάιος 2018 - 11:00πμ