Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενοικίαση αίθουσας εκδηλώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση ενοικίασης αίθουσας εκδηλώσεων για τη διοργάνωση ημερίδας (Info-Day) η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα από τις 10:00 πμ. μέχρι τις 17:00 μ.μ., στα πλαίσια του έργου «80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βουτσινά Βασίλειο.  (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 94ΠΖ469Β7Θ-ΛΞΜ).

Έργο: 
80553
Υπεύθυνος: 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 - 12:00μμ