Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνίας και συνεργασίας με σύγχρονες και ασύγχρονες λειτουργίες για την υποστήριξη της ασφαλούς διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης του ΠΜΣ», Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών (16/04/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί  στην δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης επικοινωνίας και συνεργασίας με σύγχρονες και ασύγχρονες λειτουργίες για την υποστήριξη της ασφαλούς διεξαγωγής της Πρακτικής Άσκησης του ΠΜΣ στα πλαίσια του έργου Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με ΚΩΔ. 80041»

Έργο: 
80041
Υπεύθυνος: 
Κωνσταντίνος Ραβάνης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 - 1:00μμ