Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Αναβάθμιση Υποδομών Κοινόχρηστων Υπολογιστών μέσω Εξυπηρετητών για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (04/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση, σε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο,  για την αναβάθμιση υποδομών κοινόχρηστων υπολογιστών μέσω εξυπηρετητή στο πλαίσιο του έργου Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με ΦΚ 80709 και φορέα χρηματοδότησης «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ» (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:97ΓΩ469Β7Θ-Ξ96)

 

Έργο: 
80709
Υπεύθυνος: 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019 - 10:00πμ