Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναβάθμιση ψυκτικού θαλάμου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (28/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προβεί στην αναβάθμιση ψυκτικού θαλάμου του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου-PlantU και ΚΩΔ. 80309»

Έργο: 
80309
Υπεύθυνος: 
Ιατρού Γρηγόριος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 4 Απρίλιος 2018 - 12:00μμ