Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος για την κάλυψη των αναγκών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (04/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση, σε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο,  για την Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο του έργου Π.Μ.Σ. Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με ΦΚ 80709 και φορέα χρηματοδότησης «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ» (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:64ΥΛ469Β7Θ-Θ22)

Έργο: 
80709
Υπεύθυνος: 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 8 Φεβρουάριος 2019 - 10:00πμ