Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης για την κάλυψη εκπαιδευτικής εκδρομής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται   να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών μετακίνησης που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής για το διάστημα από 01/10/2018 έως 06/10/2018 στο πλαίσιο του έργου «80426:Network de Universidades para el Conocimiento y la Integración de Frontera/ NUCIF» της θεματικής περιοχής του προγράμματος Erasmus +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education (Grant Agreement Number – 2017 – 3066/001-001, Project reference number 585795-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP)

Έργο: 
80426
Υπεύθυνος: 
Δ. ΣΚΟΥΡΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 - 12:00μμ