Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για τον έλεγχο κινήσεων και την αποτύπωση ταμειακού υπολοίπου τριών (3) έργων για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών (03/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για τον έλεγχο κινήσεων και την αποτύπωση ταμειακού υπολοίπου τριών (3) έργων  από Ανεξάρτητο Ορκωτό Λογιστή  στα πλαίσια του έργου «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων με ΚΩΔ. 52018»

Έργο: 
52018
Υπεύθυνος: 
Δ. ΠΟΛΥΖΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018 - 12:00μμ