Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών εστίασης, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (17/04/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών εστίασης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συνέδριο ICALP 2019» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Χρ. Ζαρολιάγκη. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης:6Η80469Β7Θ-7ΝΩ).

Έργο: 
80632
Υπεύθυνος: 
ΧΡ. ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 23 Απρίλιος 2019 - 12:00μμ