Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών εκπαίδευσης χειρισμού τετρακόπτερων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών εκπαίδευσης χειρισμού τετρακόπτερων, στο πλαίσιο του έργου Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area» (SFEDA) και ΚΩΔ: 80239»

Έργο: 
80239
Υπεύθυνος: 
Ν. ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος 2018 - 12:00μμ