Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (26/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων στα πλαίσια του έργου «RD-CONNECT/305444 με ΚΩΔ. 51880000»

Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 - 3:00μμ