Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου Ρομποτικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών (05/06/2020)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ασφάλισης εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί από το Εργαστήριο της ομάδας Ρομποτικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών στα πλαίσια του έργου FOREST MONITORING SYSTEM FOR EARLY FIRE DETECTION AND ASSESSMENT IN THE BALKAN-MED AREA (SFEDA) με ΦΚ 80239 και MIS 5013503 και φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Ασπράγκαθο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/06/2020, ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ.

Έργο: 
80239
Υπεύθυνος: 
N.ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Ιούνιος 2020 - 9:00πμ