Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της κατασκευής και της συγκόλλησης σωλήνα για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (24/07/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προβεί στην ανάθεση της κατασκευής και της συγκόλλησης σωλήνα στα πλαίσια του έργου «EXCHANGE-RISK με ΚΩΔ. 55530000»

Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 31 Ιούλιος 2018 - 12:00μμ