Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση οικοδομικών εργασιών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (23/03/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να  προβεί στην ανάθεση οικοδομικών εργασιών ριζικής ανακαίνισης των οκτώ (8) τουαλετών στο κτίριο του Τμήματος της Ιατρικής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση Εκπαιδευτικών – Ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Τμήματος της Ιατρικής και ΚΩΔ. 34620000».

Έργο: 
34620000
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 - 3:00μμ