Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση νομικών υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, (05/08/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση νομικών υπηρεσιών  στα πλαίσια του έργου "Σχεδιασμός και Εφαρμογή Μεθοδολογίας για τη συμμόρφωση του ΟΕΕ στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων" με φορέα χρηματοδότησης το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Βουτσινά Βασίλειο. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης:ΨΧΡ2469Β7Θ-Γ8Ε).

 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09/08/2019, ημέρα Παρασκεύη και ώρα 12:00
Έργο: 
80755
Υπεύθυνος: 
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 9 Αύγουστος 2019 - 12:00μμ