Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση κατασκευής δοκού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (04/10/2018)