Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση ενοικίασης χώρου και υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering), Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (09/08/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στις αναθέσεις για την ενοικίαση χώρου και την υπηρεσία τροφοδοσίας (catering) για την υλοποίηση του Συνεδρίου CATS που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από τις 19 Μαΐου 2020 έως τις 20 Μαΐου 2020 στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με τίτλο "CATS 2020- 8th CIPR CONFERENCE ON ASSEMBLY TECHNOLOGIES AND SYSTEMS" και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Χρυσολούρη. (ΑΔΑ Αιτήματος Ανάληψης:ΨΩΡ1469Β7Θ-ΥΞΩ).

Έργο: 
80823
Υπεύθυνος: 
Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 19 Αύγουστος 2019 - 12:00μμ