Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ενημερωτικού υλικού, Πανεπιστήμιο Πατρών (31/05/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για την προμήθεια ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια και banner) που θα χρησιμοποιηθεί, για την κάλυψη των αναγκών της ημερίδας (Info-Day), που θα διοργανώσει την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, στα πλαίσια του έργου«80553: Innovative Medical Tourism Strategy» με ακρωνύμιο «In-MedTouR» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βουτσινά Βασίλειο(ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: ΩΡΦΣ469Β7Θ-ΖΗΤ).

Έργο: 
80553
Υπεύθυνος: 
Β. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2019 - 2:00μμ