Πρόσκληση Συμμετοχής στην 3η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PatrasIQ 2016

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν την «3η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PatrasIQ) 2016», η οποία θα πραγματοποιηθεί 15-17 Απριλίου 2016 στο Αθλητικό Κέντρο «Δημήτρης Τόφαλος».

Η έκθεση «PatrasIQ», στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα μέσω της παρουσίασης καινοτόμων ιδεών και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων δυνητικής εμπορικής αξιοποίησης, καινοτόμων μικρομεσαίων-νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών έντασης γνώσης και παράλληλων εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Τρίτη 08 Μαρτίου 2016.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος PatrasIQ 2016

Πληροφορίες:

Μονάδα Καινοτομίας - Μεταφοράς Τεχνογνωσίας & Επιχειρηματικότητας/ΕΛΚΕ
στα τηλέφωνα: 2610997997, 996635, 969057
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
itto@upatras.grvtomara@upatras.gr 

Κατηγορία: 
Νέα Πανεπιστημιακής Κοινότητας