ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ RIS3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΜΕΑ "ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί στην συνάντηση εργασίας για την «Επιχειρηματική Ανακάλυψη» στον τομέα προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3 ), ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Στόχος της συνάντηση εργασίας είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων αλλά και των αναγκών των καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την τελική εξειδίκευση δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έρευνας - τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο συγκεκριμένο τομέα, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων. Παρακαλούμε επιβεβαιώσατε τη συμμετοχή σας στην ημερίδα καταχωρώντας τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα στο σύνδεσμο: http://dytikiellada.gr/δήλωση-συμμετοχής-κτηνοτροφια Για όποια άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με την διοργανώτρια Υπηρεσία «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» στο email: dytikiellada@mou.gr, στο τηλ. 2613611417 (κο Άρη Μαμασιούλα) ή 2613611405 (κο Νίκο Θωμόπουλο).

Κατηγορία: 
Γενικά