Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για τις υπηρεσίες διαμονής ομιλητών για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Χορηγίες για ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Καρδιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών ΚΩΔ. 55610000» (12/12/2017)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση των υπηρεσιών διαμονής των ομιλητών μετά από ενδονοσοκομειακή συνάντηση  που θα πραγματοποιηθεί  από το Τμήμα Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του  προγράμματος «Χορηγίες για ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Καρδιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών ΚΩΔ. 55610000».

Έργο: 
55610000
Υπεύθυνος: 
Γεώργιος Χάχαλης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017 - 12:00μμ